Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hướng dẫn thủ tục hành chính > Cấp, quản lý Căn cước công dân Kênh RSS
Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân tại Công an huyện, thành phố
Cập nhật: 16/8/2021 | 3:14:34 PM
Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân tại Công an huyện, thành phố
Cấp lại thẻ căn cước công dân tại Công an huyện, thành phố
Đổi thẻ căn cước công dân tại Công an huyện, thành phố
Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an huyện, thành phố
Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an huyện, thành phố
Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp lại thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Đổi thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 3:11:28 PM
Đổi thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTX
Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 3:10:48 PM
Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 3:10:07 PM
Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Xem tin theo ngày
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của tỉnh (2016-2021)
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cảm phục nữ cán bộ Công an thành phố Nam Định mắc bệnh hiểm nghèo xung phong vào tổ làm CCCD
6 bước cấp thẻ căn cước công dân
Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
“Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”
Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân tại Công an huyện, thành phố
Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an huyện, thành phố
Cấp lại thẻ căn cước công dân tại Công an huyện, thành phố
Đổi thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Đổi thẻ căn cước công dân tại Công an huyện, thành phố
Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an huyện, thành phố
Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp lại thẻ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang