Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hướng dẫn thủ tục hành chính > Đăng ký quản lý cư trú Kênh RSS
HỦY BỎ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:46:42 AM
HỦY BỎ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
LƯU TRÚ VÀ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
KHAI BÁO TẠM VẮNG TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
. ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP LẠI SỔ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP ĐỔI SỔ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:43:20 AM
CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:42:49 AM
HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:42:12 AM
XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:41:44 AM
XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:41:18 AM
ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:40:46 AM
CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP ĐỔI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:40:20 AM
CẤP ĐỔI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
TÁCH SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:39:54 AM
TÁCH SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:39:30 AM
ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:38:47 AM
CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:38:22 AM
HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:37:51 AM
XÁC NHẬN VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:37:26 AM
XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:36:58 AM
ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
Cập nhật: 3/8/2020 | 7:36:31 AM
CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
CÁC TIN KHÁC
CẤP ĐỔI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN (3/8/2020)
TÁCH SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN (3/8/2020)
ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN (3/8/2020)
Xem tin theo ngày
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của tỉnh (2016-2021)
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cảm phục nữ cán bộ Công an thành phố Nam Định mắc bệnh hiểm nghèo xung phong vào tổ làm CCCD
6 bước cấp thẻ căn cước công dân
Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
“Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”
TÁCH SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
LƯU TRÚ VÀ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP ĐỔI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
KHAI BÁO TẠM VẮNG TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP LẠI SỔ HỘ KHẨU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
CẤP LẠI SỔ TẠM TRÚ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang