Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hướng dẫn thủ tục hành chính > ĐK, QL phương tiện giao thông cơ giới ĐB Kênh RSS
Thủ tục: Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
Cập nhật: 17/8/2021 | 3:12:21 PM
Thủ tục: Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục: Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Phòng Cảnh sát giao thông
Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô
Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe
Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy 
Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục: Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy 
Thủ tục: Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Cập nhật: 17/8/2021 | 3:09:20 PM
Thủ tục: Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Cập nhật: 17/8/2021 | 3:08:29 PM
Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Cập nhật: 17/8/2021 | 3:07:46 PM
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát Giao thông
Cập nhật: 17/8/2021 | 3:07:26 PM
Đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát Giao thông
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Cập nhật: 17/8/2021 | 3:06:55 PM
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Đăng ký, cấp biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Cập nhật: 17/8/2021 | 3:06:24 PM
Đăng ký, cấp biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Xem tin theo ngày
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của tỉnh (2016-2021)
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cảm phục nữ cán bộ Công an thành phố Nam Định mắc bệnh hiểm nghèo xung phong vào tổ làm CCCD
6 bước cấp thẻ căn cước công dân
Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
“Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”
Đăng ký, cấp biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy 
Thủ tục: Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy 
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát Giao thông
Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô
Thủ tục: Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang