Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hướng dẫn thủ tục hành chính > Lĩnh vực chính sách Kênh RSS
TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Cập nhật: 5/8/2020 | 8:39:57 AM
TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
XÉT CÔNG NHẬN LIỆT SỸ, CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG” VÀ “GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ” ĐỐI VỚI LIỆT SỸ VÀ THÂN NHÂN LIỆT SỸ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG HOẶC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI BỆNH BINH TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG AN, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN, CÔNG DÂN TẠM TUYỂN TRƯỚC KHI CHÍNH THỨC ĐƯỢC TUYỂN CHỌN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN
XÉT KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
Xem tin theo ngày
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của tỉnh (2016-2021)
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cảm phục nữ cán bộ Công an thành phố Nam Định mắc bệnh hiểm nghèo xung phong vào tổ làm CCCD
6 bước cấp thẻ căn cước công dân
Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
“Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”
XÉT KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
XÉT CÔNG NHẬN LIỆT SỸ, CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG” VÀ “GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ” ĐỐI VỚI LIỆT SỸ VÀ THÂN NHÂN LIỆT SỸ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG AN, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN, CÔNG DÂN TẠM TUYỂN TRƯỚC KHI CHÍNH THỨC ĐƯỢC TUYỂN CHỌN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN
XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG HOẶC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI BỆNH BINH TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang