Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hướng dẫn thủ tục hành chính > Vũ khí, vật liệu nổ và CCHT Kênh RSS
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:48:46 AM
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:42:06 AM
Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:41:25 AM
Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:40:38 AM
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:39:48 AM
Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:38:48 AM
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:37:03 AM
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:36:03 AM
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:35:20 AM
Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:34:10 AM
QUY TRÌNH Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:32:28 AM
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:31:39 AM
Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:30:31 AM
Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:28:48 AM
Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 9:16:32 AM
Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cập nhật: 16/8/2021 | 8:26:34 AM
Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Xem tin theo ngày
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của tỉnh (2016-2021)
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cảm phục nữ cán bộ Công an thành phố Nam Định mắc bệnh hiểm nghèo xung phong vào tổ làm CCCD
6 bước cấp thẻ căn cước công dân
Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
“Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang