Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong ngành Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
THÔNG BÁO Về việc truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, Người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

- Căn cứ vào điều 52, 82, 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Căn cứ Nghị định số 31/2020/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý,bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

          - Qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Nam Định hiện đang tạm giữ các loại xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ có đặc điểm như sau:

 

Stt

Biển Số

Số Máy

Số Khung

Số Loại

Màu Sơn

 1.  

54V6-1173

HC-12E2244452

RLHH-123S8Y011964

wave

Đen

 1.  

17M1-1419

F4A5-108606

RLSCF4EE-070108606

HAYATE

Đen

 1.  

20F5-6867

LC150FMG*00047567

FRL100*200002288

DREAM

Nâu

 1.  

94H3-0383

VHGSL152FMH12035

MRSWCHLG7H012035

wave

Đỏ

 1.  

98M8-8395

2262-000853

RLCL22S207Y000853

NUOVO

Đen

 1.  

18B1-20218

JA36E-0097489

RLHJA-3611EY513947

AIRBLADE

Đen

 1.  

29K1-16676

JC65E-0434629

RLHJC350S7Y034643

FUTURE NEO

Đen

 1.  

24B2-69288

JAG9E1231493

RLHJA3913KY3G4237

WAWE

Trắng

 1.  

18E2-3349

F4A5-125961

RLSCF4E080125961

HAYATE

Đen

 1.  

18B1-15447

 Không có

RLCS-5C6107Y130064

SIRIUS

Đen

 1.  

30l8-1623

JC43E-1346140

RLHJC-4318AY110692

WAWE

Đen

 1.  

18P3-4190

VDGZS152FMH-MT00004439

RLDWTHYLD-81D04439

WAWE

Đỏ

 1.  

28S3-0675

VTTJL1P52FMH-A007460

RRKWCHKVM7S007460

WAWE

Trắng

 1.  

18B1-46278

HC12E-523078

RLHHC12SDY-523006

WAVA

Đen

 1.  

30M4-0905

M661M29204

RP8M66100AV032020

VESPA

Trắng

 1.  

18B1-41667

SD016947

VMEPCG00221016002

DREAM

Nâu

 1.  

36R5-4739

JC43E-0825612

RLHJC4302AY023541

WAVA

Đỏ -Đen

 1.  

18F5-6210

RMEQH1P50FMG-000788

RMEDCGDME5A-000788

WAVA

Đỏ

 1.  

18F6-7149

150FMG 04001756

RMGDCG1MG5A000735

WAVA

Đỏ

 1.  

29X5-4695

VTT24JL1P52FMH002744

RRKWCH1UM7SH02744

WAVA

Xanh

 1.  

18C1-01864

VMVUA-D026344

RLGKA11ADBD026344

ATILA

Vàng

 1.  

29F1-23533

C100ME-8105077

C100M-105077

DREAM

Nâu

 1.  

18S39163

5SD13372

5SD1-33723

JUPITER

Xanh

 1.  

16F9-8850

E417-TH201368

BE46C-TH201368

BEST

Xanh

 1.  

30K5-8769

VMWBA-D003429

RLGBA-12AD9D003429

PEGDOGMALTC

Đen

 1.  

18MĐ1-06041

 Không có

 Không có

XMĐ

Đen

 1.  

29Y1-13016

1S94-070451

RLCL1S940BY070448

S - SAI

Đen

 1.  

18V1-4703

 Không có

RLCL15C209Y006007

LEXAM

Nâu

 1.  

18M1-0287

 Không có

 Không có

AIRBLADE

Đỏ

 1.  

54Y1-4687

5P11-018990

RLCL5P-1108Y018990

NOUVO

Đen

 1.  

30Y2-7346

VMVTEB-D001269

RLGH125LD9D001269

ATILA

Đen

 1.  

54V8-9993

5P11-241266

RLCL5P110AY241264

NOUVO

Trắng

 1.  

90MĐ1-074.21

48V450W0914027858

RPJYHDGPJFA-027858

XMĐ

Xanh

 1.  

18F7-4553

E438-VL119830

RLSBE4AB040119830

VIVA

Xanh

 1.  

18B1-032.86

F4A5-183045

RLSCF-4EH0B0119085

SUJUKI

Đen

 1.  

18Z8-2936

5C64-390582

RLCS5C640AY390581

SIRASR

Đen

 1.  

29V3-206.59

LC150FMG*C2064388*

LSDSCGL04*Y2064388*

DREAM II

Nâu

 1.  

30F1-8522

VDGZS152FMH-TA002765

RLDWCH3LD7102765

WAVE

Đỏ

 1.  

18P8-3925

JF27E-0125730

Không có

AIRBLADE

Đen

 1.  

17MĐ1-093.91

QS60V100W181214352074

RL9YGEK1EKAF07928

XMĐ

Ghi

 1.  

18S5-1408

VDECP1150FML008854

VDEPCG012DE008854

WAVE

Xanh

 1.  

29X8-8973

M252M-10245

LBMM2520000009910

ZIP

Ghi

 1.  

29R6-4561

5SD1-14434

5SD1-14434

JUPITER

Xanh

 1.  

18F7-8459

E432-VL212591

RLSBE49L050212591

SMASH 110

Xanh

 1.  

99F5-5077

HAE-2230641

MH1HA000SSK131504

WIN-100

Đỏ

 1.  

17B3-027.93

5P11-470380

RLCL5P110CY470373

NOVO

Trắng

 1.  

35F7-6186

RMEQHLP50FMG-2001599

RMEDCCCME5A001599

WAVE

Đỏ

 1.  

16N5-4532

22S2-027098

RLCL22S208Y027098

NOVO

Đỏ-Đen

 1.  

Không biển

VTS60800-10170108910

RL4YBEHL4HLS08910

XMĐ

Đỏ

 1.  

18B1-643.52

JA31E-0354639

RLHJA311SEY197407

WAVE RSX

Đen

 1.  

18B1-473.57

JA31E-0193841

RLHJA3100EY055493

WAVE RSX

Đen

 1.  

18Z6-4498

E418-VL103114

PE42F-VL103114

VIVA

Xanh

 1.  

17M1-5901

VZS139FMB005396

RMLDCB8ML9H000396

WAVE

Đỏ

 1.  

79U2-8378

VMVUAA-D006452

RLGKA11ADAD006452

ATTILA

Xanh

 1.  

30X4-9193

M571M035251

LBMM5710000031733

FLY

Trắng

 1.  

18B1-13553

LC152FMH-01893813

Không có

WAVE

Xanh

 1.  

18P4-1413

HC09E-5363130

RLHHC1200BY151955

WAVE

Đỏ

 1.  

29P1-061.71

HC12F-2952001

RLHHC1200BY151955

WAVE

Xanh

 1.  

18MĐ1-067.82

TY60V800W160805761

RLWY4EKTAG5705172

XMĐ

Đen

 1.  

18Z5-5562

DH1P50FMG3Y000621

00*Y0004389*

DREAM II

Nâu

 1.  

18F8-0236

VTTJL1P52FMH8003646

RRKWCHTUM58003646

WAVE

Đỏ

 1.  

29K1-434.61

5C64-183066

RLCS5C646Y1830065

SIRIUS

Đen

 1.  

18P2-1281

VTT18JL1P52FMH004747

RRKWCH1UM6SB04747

WAVE

Đỏ

 1.  

18H1-0001

VMVTBA-D007609

RLGKA12GD007609

ATILA

Vàng

 1.  

18S5-1215

VMESE-1236019

Không có

DREAM

Nâu

 1.  

60M4-7783

VTRVY150FMG80318248

VMSDCM003U318248

DREAM II

Nâu

 1.  

35F2-8820

LC150FMG*00674401*

Không có

DREAM II

Nâu

 1.  

18P7-7814

5C64-237582

RLCS5C640AY237573

SIRIUS

Đỏ Đen

 1.  

18Y2-5586

LC152FMH*00405113*

Không có

WAVE

Xanh

 1.  

30K9-2076

JC43E-0646149

 

Không có

WAVE

Đỏ

 1.  

60M3-8051

VLF1P50FMG-3*300001582*

VDROCC013DR000347

DREAM II

Nâu

 1.  

29Y5-2369

HA08E-0589019

RLHHA08003Y588931

DREAM II

Nâu

          Hiện nay các phương tiện trên đang bị tạm giữ tại đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Nam Định, đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến liên hệ để giải quyết hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc của phương tiện theo quy định của pháp luật.

Vậy ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các loại phương tiện nêu trên, đến liên hệ với đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Nam Định. Địa chỉ: 80 Nguyễn Trãi -  P.Vị Hoàng -  TP.Nam Định hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0228.3648391.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo này được thông báo trên cơ quan thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở đội Cảnh sát giao thông trật tự, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến liên hệ giải quyết các phương tiện nêu trên, sẽ bị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật./.

 

 

KT.TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ

 

 

 

 

Thượng tá Phạm Vũ Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: công an tỉnh Nam Định )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Công an thành phố Nam Định Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện VPHC đang bị tạm giữ tại CATP
Công an tỉnh Nam Định thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Phòng cảnh sát môi trường- CAT Nam Định thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Hội nghị truyền thông, tuyên truyền về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
Cảnh giác thủ đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Công an tỉnh Nam Định khen thưởng 7 tập thể, 18 cá nhân xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm
CATP Nam Định (tỉnh Nam Định ) phối hợp với CATP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) triệt xoá băng nhóm sử dụng vũ khí nguy hiểm cướp tài sản liên tỉnh
Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ dân tộc
CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH: MƯU TRÍ GIẢI CỨU CON TIN AN TOÀN
Xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1921 - 25/8/2021)
Thông báo công khai các số điện thoại tiếp nhận thông tin, phản ánh về ANTT, xây dựng lực lượng CAND
Phát hiện vụ việc nghi ngờ sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của tỉnh (2016-2021)
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cảm phục nữ cán bộ Công an thành phố Nam Định mắc bệnh hiểm nghèo xung phong vào tổ làm CCCD
6 bước cấp thẻ căn cước công dân
Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
“Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”
Cảnh sát Đường thủy - 50 năm xây dựng và trưởng thành
Nam Định: Tổ chức giải chạy việt dã "Vì an ninh Tổ quốc" và ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng.
Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp và quản lý Chứng minh nhân dân mới (12 số) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế
Công an Thành phố Nam Định: Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán
TẾT MUỘN CỦA CÁN BỘ CHIẾN SỸ TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH
Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ, chiến sỹ tha hóa, biến chất
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định
Những người giữ bình yên cuộc sống
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang