Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Tài liệu tập huấn chuyên sâu công tác bồi thường Nhà nước
Nguồn: Công an tỉnh Nam Định
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN (8/9/2021)
Nghị định 62 quy định chi tiết một số điều luật cơ trú (14/7/2021)
Thông tư về cư trú (29/6/2021)
TÀI LIỆU TẬP HUẤN LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020 VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT, BIỆN PHÁP THI HÀNH (29/6/2021)
Thông tư quy định mức độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (16/6/2021)
Thông tư 218 quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm đinh điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh (16/6/2021)
Thông tư về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng CAND (16/6/2021)
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG TUYỂN SINH VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN (16/6/2021)
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú tại việt nam  (16/6/2021)
Thông tư 15 Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (16/6/2021)
Thông tư 150 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (16/6/2021)
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG (16/6/2021)
Thông tư 59 quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD (16/6/2021)
Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh CAND (16/6/2021)
Nghị định số 25 bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị Định số 41/2014/NĐ-CP (11/5/2021)
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang