Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Thông tư về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng CAND
Thông tư về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng CAND
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG TUYỂN SINH VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN (16/6/2021)
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú tại việt nam  (16/6/2021)
Thông tư 15 Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (16/6/2021)
Thông tư 150 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (16/6/2021)
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG (16/6/2021)
Thông tư 59 quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD (16/6/2021)
Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh CAND (16/6/2021)
Nghị định số 25 bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị Định số 41/2014/NĐ-CP (11/5/2021)
Nghị định bổ sung sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 137/2015/NĐ-CP (11/5/2021)
Nghị định xây dựng công an xã, công an thị trấn chính quy (11/5/2021)
Nghị định bổ sung sửa đổi 1 số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 (11/5/2021)
Tài liệu HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT Các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp thứ 10, 11 có liên quan trực tiếp đến công tác công an (10/5/2021)
Hướng dẫn công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (30/4/2021)
Thông báo số 09/TB-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định v.v công khai thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (14/4/2021)
Kế hoạch số 42 /KH-HĐBCQG về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (14/4/2021)
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang